Çalışanların İş Güvencesi Tehdit Altında: Güvenceli Esnek Çalışma Gündemde

Çalışma Kanununda Güvenceli Esnek Çalışma Düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun hazırladığı çatı kanun ile tek iş kodu düzenlemesi içinde “güvenceli esnek çalışma”nın yer aldığı belirtiliyor. İş mevzuatının dağınık bir yapıya sahip olması nedeniyle bu düzenlemenin gündeme geldiği ifade ediliyor.

OVP ve Çalışma Bakanlığı Stratejik Planında Yer Alan Esnek Çalışma

Sosyal Politika Uzmanı Erkan Kıdak, 2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) ve 2024-2028 Çalışma Bakanlığı Stratejik Planı’nda da yer alan ve “Türk İş Kanunu” ile hayata geçirilmesi amaçlanan çalışmanın işgücü piyasalarını daha da esnekleştirme ve kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma amacını taşıdığını belirtiyor. Kıdak’a göre, bu düzenlemenin amacı, işverenlere uluslararası rekabette avantaj sağlamak ve işçilere daha fazla güvencesizlik getirmektir.

Güvenceli Esnekliğin Sosyal Refahın Yüksek Olduğu Ülkelerdeki Uygulamaları

Kıdak, güvenceli esnekliğin Danimarka, Hollanda ve Finlandiya gibi sosyal refahın yüksek olduğu ülkelerde, esnek çalışmanın işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla uygulandığını ifade ediyor. Bu ülkelerde bu uygulamaların ekonomi politikalarıyla desteklendiğini belirtiyor. Ancak Türkiye’de mevcut olan iş güvencesi hükümlerinin dahi tam olarak uygulanamadığını belirten Kıdak, güvenceli esneklik düzenlemesinin iyi niyetli bir girişim gibi görünmediğini ifade ediyor.

İstihdam İçin Yeni Düzenlemeler Gereksiz

Kıdak’a göre, güvenceli esnek çalışmada öncelikli olarak kadınlar, gençler ve engelli bireylerin istihdamı hedeflenmektedir. Ancak Kıdak, Türkiye’de eşit işe eşit ücret, ayrımcılık yasağı, engelli çalıştırma yükümlülüğü gibi düzenlemelerin uygulamada geride olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kırılgan grupların istihdamının artırılması için yeni düzenlemelere ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

İş Güvencesini Tehdit Edebilir

Sosyal Politika Uzmanı Erkan Kıdak, iş kanunlarının tek bir çatı altında toplanması gibi düzenlemelerin var olan güvence hükümlerinin zedelenmesine ve sendikal örgütlenmenin olumsuz etkilenmesine yol açabileceğini belirtiyor. Kıdak, kıdem tazminatına erişim, sendikal hakların kullanımı ve işsizlik sigortası gibi uygulamaların örneklerini vererek bu durumu destekliyor.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • Çalışanların İş Güvencesi Tehdit Altında: Güvenceli Esnek Çalışma Gündemde
  1. Çalışanların İş Güvencesi Tehdit Altında: Güvenceli Esnek Çalışma Gündemde için yorumda bulun

    Çalışanların İş Güvencesi Tehdit Altında: Güvenceli Esnek Çalışma Gündemde için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Çalışanların İş Güvencesi Tehdit Altında: Güvenceli Esnek Çalışma Gündemde için ilk yorumu yapabilirsin.